Д/З на 13-17.05.2013

Понедельник
Аграрне право
1) Модульная контрольная робота по 2 модулю
2) Тема “Правовий режим майна суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції” (2 год.)
1. Конституційні і законодавчі основи правового регулювання внутрішніх аграрних майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах.
2. Правовий режим майна фермерських господарств.
3. Правовий режим майна сільськогосподарських кооперативів.
4. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.
5. Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) у сільському господарстві.
6. Юридичний захист майнових прав суб’єктів внутрішніх аграрних майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах.
3) Задача 6 с темы 9:

Задача 6:

Починаючи з 1967 року Артем Яременко працював агрономом радгоспу “Здолбунівський”, звідки вийшов на пенсію в 1997 році. В 1998 році радгосп “Здолбунівський” було приватизовано шляхом перетворення його в колективне сільськогосподарське підприємство (КСП) “Здолбунівське”, а на початку 2000 року загальні збори цього КСП прийняли рішення про паювання його майна.
В червні 2000 року А. Яременко звернувся до Комісії з паювання майна КСП “Здолбунівське” із заявою про включення його до списків осіб, які мають право на майновий пай, оскільки він пропрацював в підприємстві тридцять років, а згідно чинного законодавства право особи на пайовий фонд майна КСП залежить від її трудового внеску.
Комісія з паювання майна КСП “Здолбунівське” відмовила А. Яременку у включенню його до переліку осіб, які мають право на майновий пай, оскільки на момент прийняття рішення про паювання майна КСП він не був членом цього підприємства.
Пан Яременко не погодився із відмовою Комісії з паювання майна та звернувся до Вашої юридичної фірми за захистом свої прав.

Визначити коло правовідносин.
Які правові засади та порядок паювання майна КСП?
Чи підлягають задоволенню вимоги А. Яременка про включення його до списків осіб, які мають право на майновий пай?
Яким чином та в якому порядку права А. Яременка можуть бути поновлені?

Митне право
1
2
3


Вторник
Правова статистика
Предварительный зачет — вопросы:
1) предмет і метод правової статистики
2) структура статистичного апарату в правоохоронних органах
3) сутність статистичного спостереження та його організаційні форми
4) поняття об’єкту в правовій статистиці
5) характеристика статистичного часу
6) контроль спостереження
7) документи первинного обліку
8) види статистичних карток
9) поняття зведення даних у правовій статистиці
10) поняття групування даних у статистиці. Відмежування зведення і групування
11) поняття про статистичні таблиці
12) Поняття про абсолютні і відносні величини: їх зв’язок і відмежування (+ приклади)
13) варіації у статистиці
Міжнародне приватне право
Только задачи, но на всякий добавляю теоретические вопросы.
Тема 15. Недоговірні зобов’язання у міжнародному приватному праві
1. Поняття та умови деліктної відповідальності за законодавством України.
2. Колізійні питання деліктних зобов’язань.
3. Заподіяння шкоди суб’єктом іноземної національної належності в Україні.
4. Заподіяння шкоди суб’єктом української національної належності за кордоном.
5. Особливості застосування права і відповідальність за шкоду, заподіяну споживачеві.
6. Особливості визначення права, яке підлягає застосуванню при порушенні особистих немайнових прав.
Нормативні акти
Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422; з наступними змінами і доповненнями.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356; з наступними змінами і доповненнями.
Література
Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 1998. – С. 245–252.
Забара І. М. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун– т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002.
Звеков В.П. Международное частное право. – М., 1999. – С. 123–124, 358–375.
Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве (некоторые коллизионные вопросы) // Очерки международного частного права. – М., 1963. – С. 112–136.
Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 100–107.
Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. – М., 1975. – С. 356–379.
Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. – М., 1984. – С. 213–222.
Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. – М., 1965.
Малеин Н.С. О моральном вреде // Государство и право. – 1993. – № 3. – С. 32–39.
Марышева Н.И., Хлестова И.О. Правовое положение российских граждан за границей (вопросы и ответы). – М., 1994. – С. 46–49.
Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. — М.: Юрид. лит., 1973. — 174 с.
Международное частное право: сборник документов / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. – М., 1997. – С. 911–914.
Международное частное право: сборник нормативных документов / Сост. Н. Ю. Ерпылева. – М., 1994. – С. 208–345.
Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. – Львов, 1974.
Задачи

Завдання № 1
З метою проведення частини відпустки і відзначення п’ятирічного ювілею укладення шлюбу подружжя з Німеччини (чоловік – громадянин Німеччини, дружина – громадянка України) придбали у ЗАТ «Укрінфотур» ваучер на п’ятиденну поїздку до м. Києва. Згідно з умовами, які містилися у ваучері, туроператор ЗАТ «Укрінфотур» зобов’язувався зустріти подружжя в аеропорту, поселити їх в люкс-номері готелю «Дніпро», організувати екскурсії в старовинні місця міста Києва, а також забезпечити квитками до Національної опери України на балет «Ромео і Джульєтта».
Усі умови договору, крім останньої, були виконані. Неможливість виконання останньої умови представник ЗАТ «Укрінфотур» пояснив тим, що трупа, яка танцює балет «Ромео і Джульєтта», в даний час знаходиться на гастролях, запропонувавши одночасно або взяти квитки на інший балет до Національної опери або на балет «Ромео і Джульєтта» в одному з інших театрів м. Києва. Від зазначеної пропозиції подружжя відмовились і, достроково повернувшись до Німеччини, пред’явили позов до агента ЗАТ «Укрінфотур» про відшкодування як матеріальної, так і моральної шкоди.
Позов був задоволений судом м. Гамбурга, а згодом в порядку регресу відповідні кошти були стягнені з ЗАТ «Укрінфотур».
Яке право, на Ваш погляд, підлягає застосуванню при відшкодуванні шкоди в даному випадку: право місця укладення договору чи право держави, де було завдано шкоди подружжю?

Завдання № 3
Громадянка України Олена Петренко протягом багатьох років з чоловіком і 25-річним сином проживає в Німеччині. Її дочка, також громадянка України, два роки тому одружилась і повернулась в Україну. У 1999 р. О. Петренко разом з сином приїхала у гості до дочки на власному автомобілі, зареєстрованому в Німеччині. Під час однієї із поїздок з дітьми машина під керуванням О. Петренко внаслідок значного перевищення нею встановленої швидкості потрапила у кювет. Результатом аварії стало одержання дітьми серйозних ушкоджень здоров’я. І син, і дочка О. Петренко звернулися з вимогою про відшкодування шкоди з німецької страховки своєї матері.
Право якої країни є компетентним у відношенні цих вимог, якщо вказані особи звернулися з позовом до німецького суду?

Завдання № 5
На сторінках російського інтернет-видання була вміщена інформація стосовно приїзду на гастролі в Російську Федерацію відомого українського співака П. Інтернет видання повідомляло, що П. співає виключно під фонограму, є наркоманом, людиною з нетрадиційною сексуальною орієнтацією і неодноразово звинувачувався у розбещенні малолітніх. Довідавшись про цю інформацію, П., посилаючись на важкий емоційний стан, що настав внаслідок розповсюдження про нього відомостей, що не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність, скасував гастролі. В результаті цього фірма – організатор гастролей П. в Російській Федерації, зазнала збитків, вимогу про відшкодування яких вона пред’явила до П. в суді м. Москви. Представник П. відмовився задовольнити зазначені вимоги, вважаючи, що збитки настали внаслідок неправомірних дій інтернет-видання.
Чи може П. бути визнаний належним відповідачем у справі за позовом організатора гастролей? Чи вправі П. пред’явити позов до російського інтернет-видання в українському суді? Право якої країни може бути застосовано при розгляді цих позовів?


Среда
Трудове право
Мегамодуль. Темы: робочий час, час відпочинку, оплата праці, дисципліна праці, матеріальна відповідальність працівників.


Четверг
Правовий статус фінансових установ
Модульна робота по банківському праву (40 минут)
1) Платіжні системи: поняття, завдання та види
2) Поняття та основні засади регулювання фондового ринку
3) Поняття та учасники ринку цінних паперів
4) Емітенти + вимоги до цінних паперів
5) Поняття, види та критерії професійної діяльності на фондовому ринку
Фінансове право зарубіжних країн
на семинаре у нас будет 3 доклада по 10 минут, что выбрали на лекции + банковское право в конкретном государстве (Германия, США (см. фото), Япония, Франция, Англия, Испания). + Правовой статус нацбанков этих государств.
4
5


Пятница
• Первой пары не будет

Запись опубликована в рубрике Учеба с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *