Summary / Анотація / Аннотация

Summary

Kobrin A. Legal tax control framework for small and medium sized enterprises in the European Union and Ukraine. Master thesis. The department of administrative law of the faculty of law of Taras Shevchenko National University of Kyiv.

In the master thesis tax control, small and medium-sized enterprises and their trends of their development and regulation in the European Union and Ukraine are identified and analyzed. Some approaches to resolve problems with the existing regulation of tax control of small and medium-sized enterprises are presented.

Key words: tax law, tax authority, small and medium-sized enterprise, tax control, Ukraine, the European Union.


Анотація

Кобрін А.Є. Правове регулювання податкового контролю малих та середніх підприємств в Європейському Союзі та Україні. Магістерська робота. Кафедра адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У магістерській роботі податковий контроль, малі та середні підприємства та їх тенденції розвитку та регулювання в Європейському Союзі та Україні виявлені і проаналізовані. Деякі підходи до вирішення проблеми з існуючим регулюванням податкового контролю малих і середніх підприємств представлені.

Ключові слова: податкове законодавство, податковий орган, малі та середні підприємств, податковий контроль, Україна, Європейський Союз.


Аннотация

Кобрин А.Е. Правовое регулирование налогового контроля малых и средних предприятий в Европейском Союзе и Украине. Магистерская работа. Кафедра административного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В магистерской работе налоговый контроль, малые и средние предприятия и их тенденции развития и регулирования в Европейском Союзе и Украине выявлены и проанализированы. Некоторые подходы к решению проблем с существующим регулированием налогового контроля малых и средних предприятий представлены.

Ключевые слова: налоговое право, налоговый орган, малые и средние предприятия, налоговый контроль, Украина, Европейский Союз

Добавить комментарий