Аграрне право України — перелік питань на іспит 2012-2013 н.р.

1. Методологічні основи аграрного права України.

2. Аграрне право у сучасній правовій доктрині України.

3. Законодавчі основи аграрного права України.

4. Інституційне забезпечення аграрного права України.

5. Поняття та предмет аграрного права України.

6. Функції агарного права України.

7. Принципи аграрного права України.

8. Методи в аграрному праві України.

9. Система і структура аграрного права України.

10. Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи України.

11. Розвиток аграрного права в умовах реформування земельно-аграрних відносин в Україні

12. Поняття, особливості та види джерел аграрного права України.

13. Конституція України як джерело аграрного права України.

14. Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України.

15. Міжнародні договори та міждержавні угоди як джерела аграрного права України.

16. Укази Президента України у системі джерел аграрного права України.

17. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади як джерела аграрного права України.

18. Рішення Конституційного Суду України як джерела аграрного права України.

19. Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.

20. Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України.

21. Поняття та види прав, свобод і обов’язків у аграрному праві України.

22. Конституційні права, свободи особи у аграрному праві України.

23. Юридична природа обов’язків особи в аграрному праві України.

24. Законодавче забезпечення прав, свобод і обов’язків у аграрному праві України.

25. Поняття, загальні та особливі ознаки аграрних правовідносин в Україні.

26. Об’єкти аграрних правовідносин.

27. Суб’єкти аграрних правовідносин.

28. Зміст аграрних правовідносин.

29. Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного права України.

30. Підстави виникнення, зміни і припинення аграрних правовідносин.

31. Право на загальне і спеціальне природокористування у виробництві сільськогосподарської продукції.

32. Використання землі та інших природних ресурсів у виробництві сільськогосподарської продукції на праві приватної, державної і комунальної власності.

33. Використання землі та інших природних ресурсів на праві оренди для виробництва сільськогосподарської продукції.

34. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення на праві постійного користування для виробництва сільськогосподарської продукції.

35. Особливості використання землі на праві користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

36. Особливості використання розпайованих земель сільськогосподарського призначення.

37. Система органів державної влади в інституційно-функціональному регулюванні аграрних відносин в Україні.

38. Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні.

39. Функції і повноваження Верховної Ради України у сфері регулювання аграрних відносин.

40. Функції і повноваження органів виконавчої влади у сфері регулювання аграрних відносин.

41. Юрисдикція органів судової влади у забезпеченні регулювання аграрних відносин в Україні.

42. Юрисдикція органів місцевого самоврядування у забезпеченні державного регулювання аграрних відносин.

43. Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції

44. Поняття, види аграрних правопорушень в системі юридичної відповідальності.

45. Підстави, умови і форми майнової-правової відповідальності за аграрні правопорушення.

46. Підстави, умови і форми матеріальної відповідальності за аграрні правопорушення.

47. Підстави, умови, форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення.

48. Особливості застосування адміністративно-правової відповідальності за аграрні правопорушення.

49. Особливості застосування кримінально-правової відповідальності за аграрні правопорушення.

50. Поняття та види суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

51. Правове становище фермерських господарств.

52. Правове становище сільськогосподарських кооперативів.

53. Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств.

54. Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств.

55. Особливості правового становища господарських товариств у сільському господарстві

56. Особливості правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

57. Особливості правового становища об’єднань у сільському господарстві.

58. Правове становище підсобних сільських господарств промислових підприємств.

59. Особливості правового регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.

60. Правовий статус засновників, учасників та членів сільськогосподарських підприємств.

61. Правовий статус засновників і членів фермерських господарств.

62. Особливості правового статусу засновників і членів колективних сільськогосподарських підприємств.

63. Правовий статус засновників і членів сільськогосподарського кооперативу.

64. Особливості правового статусу засновників та учасників господарських товариств у сільському господарстві України.

65. Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.

66. Правові засади та порядок здійснення самоврядування в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.

67. Правові засади і порядок здійснення внутрішнього управління державними та комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

68. Правові засади та особливості внутрішнього управління фермерським господарством.

69. Особливості правового регулювання внутрішнього управління об’єднаннями у сільському господарстві.

70. Конституційні і законодавчі основи правового регулювання внутрішніх аграрних трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах.

71. Поняття, види та загальна характеристика внутрішніх трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах.

72. Особливості правового регулювання праці членів сільськогосподарських підприємств.

73. Особливості правового регулювання праці у сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.

74. Правове регулювання праці у фермерських господарствах.

75. Особливості правової охорони життя та здоров’я працівників сільського господарства.

76. Конституційні і законодавчі основи правового регулювання внутрішніх аграрних майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах.

77. Загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

78. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки.

79. Правовий режим майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки.

80. Правовий режим майна фермерських господарств.

81. Правовий режим майна сільськогосподарських кооперативів.

82. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.

83. Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) у сільському господарстві.

84. Право на ведення особистого селянського господарства та його здійснення.

85. Поняття особистого селянського господарства за законодавством України.

86. Правові форми використання земельних ділянок для особистого селянського господарства.

87. Правові форми використання майна для особистого селянського господарства.

88. Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах.

89. Конституційні та законодавчі основи правового регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

90. Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

91. Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва.

92. Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації зерна.

93. Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації цукру.

94. Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні.

95. Правове забезпечення організації і здійснення племінної справи у сільському господарстві.

96. Правове забезпечення організації і здійснення ветеринарної справи в сільському господарстві України.

97. Правове регулювання відносин у сфері організації та виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції бджільництва.

98. Правове регулювання відносин у сфері виробництва і реалізації молока та молочних продуктів суб’єктами господарської діяльності у сільському господарстві.

99. Правове регулювання відносин у сфері виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні.

100. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції в Україні відповідно до вимог СОТ.

101. Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.

102. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.

103. Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку.

104. Біржові угоди з сільськогосподарською продукцією.

105. Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна.

106. Договірне регулювання відносин у сфері складського зберігання зерна.

107. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду.

108. Договірно-правове регулювання реалізації олійних культур.

109. Договірне регулювання відносин у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.

110. Договірне регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва.

111. Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

112. Договірне регулювання відносин у сфері використання науково-технічної продукції у сільському господарстві.

113. Договірне регулювання відносин у сфері надання дорадчих послуг суб’єктам аграрного підприємництва.

114. Загальні засади правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сільському господарстві.

115. Правове регулювання фіксованого сільськогосподарського податку.

116. Правове регулювання ПДВ в сільському господарстві.

117. Юридична природа соціального розвитку села.

118. Правове регулювання житлового та шляхового будівництва у сільській місцевості.

119. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села.

120. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села.

Запись опубликована в рубрике Учеба с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *