Кобрін А. Є. Специфіка правового регулювання ЄВРО-2012 в Україні: актуальні проблеми теорії та практики

Кобрін А. Є. Специфіка правового регулювання ЄВРО-2012 в Україні: актуальні проблеми теорії та практики // Актуальні питання сучасної юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 05-06 жовтня 2011 року. — с. 64-67.

Чемпіонат Європи з футболу 2012 (далі – Євро-2012) буде проходити влітку 2012 року в Україні та Польші. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба встановити правову природу Євро-2012 та розглянути актуальні проблеми правового регулювання цього явища.

Актуальність даного дослідження зумовлена наявністю нагальних проблем, які стосуються правового регулювання Євро-2012, а також невизначенністю, що полягає в відсутності наукових розробок щодо визначення правової природи Євро-2012.

В навчальній літературі (Скакун О. Ф.) правове регулювання визначають як „здійснене громадянським суспільством і державою за допомогою усієї сукупності юридичних засобів упорядкування суспільних відносин, їх закріплення, охорона, захист і розвиток” [7, с. 251]. Суспільне регулювання Євро-2012 трансформується у правове регулювання саме за допомогою правових норм, що виражаються в законодавчіх актах, та інших юридичних засобів. Правова природа Євро-2012 розкривається саме через призму цих законодавчих актів, що встановлюють особливості Євро-2012, які, в свою чергу, виражаються через наступні елементи:

1) мета правового регулювання;

2) метод правового регулювання;

3) правила поведінки (норми права);

4) державні органи (служби), на які покладено завдання здійснення мети правового регулювання;

5) відповідальність за порушення норм;

6) просторово-часові межі.

Метою правового регулювання Євро-2012 є забезпечення загальної безпеки та правопорядку в Україні під час Євро-2012 на території України.

Правове регулювання Євро-2012 здійснюється за допомогою методу, який є характерним як для адміністративного права в цілому, так і для Євро-2012 зокрема. Тобто методом правового регулювання Євро-2012 є імперативний метод з елементами диспозитивності.

Правила поведінки (норми права) Євро-2012 встановлюються в нормативно-правових актах та передбачають права і обов’язки осіб, які підпадають під дію норм, що регулюють Євро-2012. Як приклад, можна навести ст. 8 закону України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”[2], яка встановлює тимчасові правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти. Зокрема, ч. 2 ст. 8 відповідного закону надає право іноземцям та особам без громадянства, що

64

в’їжджають в Україну в період проведення чемпіонату, ввозити в Україну готівкову іноземну валюту та дорожні чеки в іноземній валюті на загальну суму, що не перевищує 30 000 доларів США.Наступним елементом Євро-2012 є державні органи (служби), на які покладено завдання реалізації мети правового регулювання. По-перше, це є правоохоронні органи, які контролюють дотримання правопорядку. По-друге, це митні органи, які стежать за ввезенням та вивезенням іноземної валюти (ч. 2 ст. 8 закону України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”). По-третє, це Штаб забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, створений відповідно до указу Президента України „Про Штаб забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”[8], штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України та інші уповноважені органи (служби).

Відповідальність за порушення норм Євро-2012 є негативними наслідками відхилення від норм, що регулюють дані відносини. Згідно зі ст. 11 закону України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” за порушення вимог цього закону винні особи несуть відповідальність згідно із законом. Залежно від суспільної небезпеки та характеру вчиненого правопорушення, відповідальність може бути кримінальною, адміністративною, цивільно-правовою та дисциплінарною. Крім того, закон України „Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”[4] встановлює особливості провадження та розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбаченими ст. ст. 44, 51, 51-2, 173, 173-1, 174, 175-1, 178, ч. ч. 1, 2 ст. 181, ст. ст. 185, 185-1, 185-7, 185-9, 190, 191, 195-3 і 195-6; особливості примусового видворення; передбачає як санкцію заборону відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи.

Просторово-часові межі дії Євро-2012 складаються з території, на яку поширюється правове регулювання, і з строку його дії. Так, правове регулювання Євро-2012 поширюється на всю територію України. Строк правового регулювання Євро-2012 передбачений в п. 14 ч. 1 ст. 1 закону України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, згідно якого період проведення чемпіонату є проміжок часу, який починається за два тижні до початку проведення чемпіонату (8 червня 2012) і закінчується через два тижні після його проведення (1 липня 2012).

З аналізу вищезазначених елементів, можна дійти висновку, що правова природа Євро-2012 полягає в тому, що дане явище є спортивним масовим заходом футбольного характеру, яке врегульоване нормами права, що, в свою чергу, встановлюють особливі правила організації та проведення цього заходу, а також визначають особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в цей період.

Для удосконалення правового регулювання Євро-2012 пропонується наступне.

1) Встановити обмеження щодо продажу та споживання алкогольних напоїв під час проведення заходу чемпіонату (матчу). Дозволити купувати та споживати алкоголь міцністю більше 3,5 градусів під час масових заходів лише після отримання відповідної згоди органів державної влади. Такий дозвіл не можна буде отримати «на матчі підвищеного ризику». Заборонити приносити будь-які напої у скляній тарі. Врегулювати та проконтролювати проведення перевірок з метою забезпечення того, щоб глядачі не приносили на стадіони предмети, які можуть бути використані в актах насильства, або піротехнічні вироби чи подібні предмети (саме про це йдеться в п. g ч. 4 ст. 3 Європейської конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів (далі — Конвенція) [1]).

2) Удосконалити облаштування футбольних стадіонів електронними системами ідентифікації осіб, електронного нагляду за тими, кому суд заборонив ходити на футбольні матчі.

65

3) Зменшити кількість населення в містах, в яких будуть проходити матчі Євро-2012 (Київ, Донецьк, Харків, Львів) шляхом стимулювання відповідної поведінки (такі заходи були вже розпочаті. Зокрема, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України „Деякі питання завершення 2011/12 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”[6] заняття в навчальних закладах рекомендується завершити до 25 травня 2012 р.).

4) Встановити ефективне відокремлення груп уболівальників команд-суперників і розміщення груп уболівальників, що прибувають з інших місць, на окремих трибунах у разі відвідання ними матчів (про це йдеться в п. b ч. 4 ст. 3 Конвенція. Крім того, організатор футбольного матчу у разі потреби зобов’язаний прийняти рішення про виділення квитків для різних груп уболівальників, що передбачено п. 10 ч. 2 ст. 9 закону України „Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів”[3]), а також після матчу організувати роздільні шляхи виходу за межі споруди та прилеглої території.

5) Внести зміни та доповнити нормативно-правові акти, що регулюють Євро-2012. Наприклад, не зрозуміла правова природа нового виду стягнення у вигляді заборони відвідувати заходи на території спортивних споруд та його співвідношення зі ст. 24 кодексу України про адміністративні правопорушення[5] за законом України „Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”.

Крім того, слід змінити ч. 2 ст. 8 закону України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, а саме змінити словосполучення „30 000 доларів США” на „30 000 євро”, оскільки основна кількість іноземців буде саме з Центральної та Західної Європи, де, як правило, офіційною валютою є євро, а тому вирахування суми грошей еквівалентної 30 000 доларів США є ускладненням і може затягнути час.

Таким чином, правова природа Євро-2012 полягає в визначенні його як врегульваного нормами права спортивного масового заходу футбольного характеру. Окремі проблеми правового регулювання можуть негативно вплинути на вирішення тих чи інших спорів, тому їх розв’язання є одним із пріоритетів у діяльності законодавця, що може бути досягнуто шляхом внесення змін до законів України, що регулюють Євро-2012. Більш детальне вивчення правового регулювання спортивних масових заходів в цілому, і Євро-2012 зокрема, може слугувати підґрунтям для подальших наукових досліджень.

Використана література:

1. Європейська конвенція про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, і зокрема футбольних матчів / Офіційний вісник України вiд 15.03.2006 — 2006 р., № 9, стор. 235, ст. 589

2. Закон України „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” / Голос України вiд 26.07.2011 — № 134.

3. Закон України „Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів” / Голос України вiд 10.08.2011 — № 147.

4. Закон України „Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” / Голос України вiд 26.07.2011 — № 134.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 — 1984 р., № 51, стаття 1122

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України „Деякі питання завершення 2011/12 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” / Урядовий кур’єр вiд 03.08.2011 — № 140.

7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

8. Указ Президента України „Про Штаб забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини

66

чемпіонату Європи 2012 року з футболу” / Офіційний вісник Президента України вiд 18.03.2011 — 2011 р., № 6, стор. 38, ст. 442.

67

Запись опубликована в рубрике Право с метками , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *